Algemene voorwaarden BackBalance-Groep

  1. De behandelaars van de BackBalance-Groep zijn onafhankelijke rechtspersonen die zelfstandig werken en als zodanig verantwoording dragen voor hun eigen aangeboden diensten en tarieven.
  2. Een behandelaar van de BackBalance-Groep verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens de BackBalance-methode te ondergaan.
  3. U maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de behandelaars van de BackBalance-Groep. Is er sprake van medische klachten, allergieën, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden of anderzijds, dan dient u dit adequaat door te geven. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het doorgeven of achterhouden van belangrijke informatie over uw gezondheid.
  4. Privacy is uiteraard gewaarborgd en wordt volgens de geldende Nederlandse wet in acht genomen. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
  5. Een behandelaar van de BackBalance-Groep behoudt zich het recht voor, een cliënt, zonder opgave van redenen, te weigeren.
  6. Indien u gebruik maakt van de diensten van de BackBalance-Groep gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.
  7. Op elke overeenkomst tussen een behandelaar van de BackBalance-Groep en de cliënt zijn, voor zover deze voorwaarden niet voorziet, de algemene voorwaarden van de behandelaar van de BackBalance-Groep en/of het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  8. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar de behandelaar van de BackBalance-Groep onder valt, is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Hierden, 05-08-2018